movie

Seven Samurai

Lists: Action, Adventure, Drama, Martial Arts films, Sight And Sound Critics Top 250

Brief Synopsis: "A veteran samurai, who has fallen on hard times, answers a village's request for protection from bandits. He gathers 6 other samurai to help him, and they teach the townspeople how to defend themselves, and they supply the samurai with three small meals a day. The film culminates in a giant battle when 40 bandits attack the village."

Overall Ranking: 10 (Rank from 1954: # 1)


Rating:
94.25
Adjusted* Rating:
(lowest rating dropped)
95.67

Ratings Breakdown
(The Mixed Bag)

Buttery 100%
Regular 0%
Half-Popped 0%
Stale 0%
Burnt 0%
 


Login To Rate

Streaming Options


People Involved • Toshirô Mifune (Kikuchiyo)
 • Takashi Shimura (Kambei Shimada)
 • Yoshio Inaba (Gorobei Katayama)
 • Seiji Miyaguchi (Kyuzo)
 • Minoru Chiaki (Heihachi Hayashida)
 • Daisuke Katô (Shichiroji)
 • Isao Kimura (Katsushiro Okamoto)
 • Keiko Tsushima (Shino)
 • Yukiko Shimazaki (Rikichis Wife)
 • Kamatari Fujiwara (Manzô - Father of Shino)
 • Yoshio Kosugi (Mosuke)
 • Bokuzen Hidari (Yohei)
 • Yoshio Tsuchiya (Rikichi)
 • Kokuten Kôdô (Gisaku, the Old Man)
 • Eijirô Tôno (Kidnapper)
 • Akira Kurosawa (Director)
 • magbo system